Op alle bestellingen via onze webshop zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing

Back on Track productinformatie

In onze webshop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Deze informatie komt direct van de leverancier. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijft Back on Track haar producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.

Totstandkoming van de overeenkomst

Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons verwerkt. In geval van vooruitbetaling, verwerken wij uw bestelling na ontvangst van uw betaling. De levertijd van al onze producten is 2 tot 5 werkdagen. Wij behouden ons echter het recht voor uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag van uw bestelling, openstaande facturen of uw betalingsgedrag in het verleden. Uiteraard nemen wij dan direct contact met u op (uiterlijk binnen 2 werkdagen). Als u in het verleden niet of te laat aan uw betalingsverplichting heeft voldaan, kunt u alleen kiezen voor online betalen met Ideal. Ook als u onder een andere naam of adres bestelt en wij hebben gegronde reden om aan te nemen dat het om dezelfde persoon gaat hebben wij het recht uw bestelling te weigeren.

Prijzen

Op alle genoemde prijzen op onze website zijn type- en invoerfouten voorbehouden. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen. 

Levering 

Alle producten die besteld zijn via onze webshop worden binnen 1 tot 2 werkdagen verzonden met PostNL, DHL of DPD. Tot 100 euro zijn er verzendkosten van toepassing. Bij bestellingen boven de 100 euro rekenen wij geen verzendkosten. Voor verzending naar Belgie kunt u gebruik maken van een Post NL, DHL of DPD ophaalpunt in Nederland. Verzending naar een afleveradres in Belgie geschiedt zonder track and trace en op eigen risico. Het is ook mogelijk om de bestelde producten op afspraak bij ons af te halen. Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden. Aan de op onze website vermelde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan zullen wij u hierover informeren. Indien wij een product dat op onze website staat na moeten leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend. 

Retourneren

U heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een door u besteld product retour te sturen (herroepingsrecht). Mocht u een product terug willen sturen dan dient u ons hiervan via email (info@backontrackvoorpaarden.nl) eerst schriftelijk op de hoogte te stellen. De verzendkosten voor het te retourneren product zijn voor eigen rekening. Ongefrankeerde of te weinig gefrankeerde pakketten worden door ons niet aangenomen. Retouren die niet binnen 14 dagen bij ons binnen zijn worden eveneens niet aangenomen. Wanneer de producten door verdergaand gebruik in een slechtere staat verkeren, incompleet zijn, niet in de originele verpakking zijn of met een beschadigde originele verpakking geretourneerd worden, behouden wij ons het recht voor om alleen een bedrag aan restwaarde te vergoeden. Producten welke gekocht zijn in onze Outlet of met speciale acties kunnen niet geretourneerd worden. 

Ruilen

Indien u een product wilt ruilen voor een ander product, dient u ons hiervan binnen 14 dagen via email (info@backontrackvoorpaarden.nl) schriftelijk op de hoogte te stellen en het product zelf aan ons te retourneren. De verzendkosten hiervan zijn voor eigen rekening. Ongefrankeerde of te weinig gefrankeerde pakketten worden door ons niet aangenomen. Zodra wij het product, in de originele verpakking en zonder enige schade of gebruikerssporen, hebben ontvangen, zullen wij u het nieuwe product toesturen. U ontvangt hiervan een bevestiging per email. Producten die geruild zijn voor een ander product of andere maat kunnen hierna niet nog een keer worden geretourneerd. Producten welke gekocht zijn in onze Outlet of met speciale acties kunnen niet geruild worden.

Inpakfouten

Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 2 dagen na bezorging per email aan ons te melden. Indien er een foutief product geleverd is, zorgen wij ervoor dat u zo spoedig mogelijk het juiste product van ons ontvangt. Wij brengen hiervoor uiteraard geen verzendkosten in rekening.

Garantie

De garantie van Back on Track producten betreft fabriek- en/of materiaalfouten en vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het product slecht is onderhouden of als er sprake is van nalatigheid. Als bij normaal gebruik, volgens de bestemming van het betreffende product, gebreken optreden, worden deze door Health and Horse kosteloos hersteld. Het kan zijn dat wij u gratis een nieuw product toesturen, dat wij het product gratis omruilen voor een nieuw exemplaar of voor een vervangend product. Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, verzoeken wij u om een email te sturen naar info@backontrackvoorpaarden.nl met vermelding van de schade en/of het gebrek.
  

Betaling

Wij bieden u de volgende betaalmogelijkheden:

Ideal of Bank Contact

U kunt op onze site online betalen met Ideal (of Bank Contact voor Belgie); u rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Als u al internetbankiert kunt u eenvoudig uw bestelling online afrekenen bij uw eigen bank. Wij zullen uw bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen. Uiteraard kunt u bij het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 2 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.

Vooraf overmaken 

U kunt uw bestelling ook zelf via uw bank vooraf aan ons overmaken.  Als u kiest voor vooruitbetaling ontvangt u van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die u nodig heeft om uw betaling te verrichten. Uw bestelling zal worden verwerkt zodra wij uw betaling hebben ontvangen. Wij sturen u hiervan een bevestiging per email.

Achteraf betalen via Klarna

U kunt uw bestelling ook achteraf betalen door gebruik te maken van onze partner Klarna. Indien u gebruik maakt van betalen achteraf dan verzenden wij uw bestelling direct en krijgt u na ontvangst van uw bestelde producten van Klarna een betaallink om uw betaling te voldoen. De afhandeling van de betaling zal verder via Klarna verlopen. De kosten voor betalen via Klarna zijn EUR 1,- + 2,99% van het orderbedrag.

Op betalingen via Klarna zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/invoice#

Bezorging buiten Nederland

Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel extra afhandelingskosten. Deze afhandelingskosten zijn EUR 12,95 per bestelling bij verzending met Post NL en EUR 9,95 per bestelling bij verzending met DHL of DPD.

Betaling vanuit het buitenland 

Indien u woonachtig bent in het buitenland, kunt u uitsluitend betalen met uw creditcard of via vooruitbetaling. Woont u in Duitsland of Belgie en heeft u een Nederlandse bankrekening, dan kunt u ook betalen met Bank Contact of Ideal. Als u kiest voor vooruitbetaling ontvangt u van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die u nodig heeft om uw betaling te verrichten. Wij versturen uw bestelling zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Andere manieren van betalen voor klanten buiten Nederland zijn helaas niet mogelijk. 

Aansprakelijkheid 

Health and Horse aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten. Bij alle Back on Track producten wordt een gebruiksaanwijzing meegeleverd. Health and Horse is niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en adviezen over de opbouw van de producten.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht 

Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten per email via info@backontrackvoorpaarden.nl aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Onverminderd het recht van Health and Horse om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Health and Horse, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht 

Health and Horse heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Health and Horse gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Health and Horse kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.